بوقلمون

در سال های اخیر پرورش بوقلمون صنعتی به علت مرغوب بودن کیفیت گوشت آن (کم کلسترول بودن آن بویژه در ناحیه سینه) و استقبال خوب مردم و ضریب تبدیل مناسب و پرورش آسانتر آن نسبت به سایر ماکیان مورد توجه عده کثیری از پرورش دهندگان قرار گرفته است. و از آنجا که استفاده از دان پلت در پرورش بوقلمون از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا گروه (R&D) مجتمع تصمیم به تولید دان آماده بوقلمون با آنالیز ارائه شده به صورت ذیل نموده است.

 
احتیاجات غذایی 
پیشدان 1 پیشدان 2 میاندان 1 میاندان 2 پایاندان 1 پایاندان 2
انرژی 2900 2900 2950 3000 3000 2950
پروتئین خام 27-28 26 23 21/5 18 16
فیبر خام 4-5 4-5 4-5 5-6 5-65-7
کلسیم 1/4 1/3 1/2 1/3 1 1
فسفر کل 0/7 0/7 0/6 0/6 0/5 0/4
متیونین 0/62 0/55 0/5 0/47 0/42 0/4
لیزین 1/7 1/6 1/5 1/3 1/15 1
نمک 0/32 0/32 0/32 0/32 0/3 0/3
شکل خوراک کرامبل ریز کرامبل درشت پلت پلت پلت پلت
زمان مصرف 0-4 هفتگی 4-8 هفتگی 9-12 هفتگی 13-16 هفتگی 17-20 هفتگی 20 هفتگی به بالا