بلدرچین

در پرورش بلدرچین باید به جوجه بلدرچین ها توجه خاصی داشت زیرا بسیار آسیب پذیرند در روزهای نخستین تولد دمای 38-36 درجه سانتی گراد توام با هوای تمیز و اکسیژن دار برای آنها مورد نیاز است. همچنین بلدرچین تا سن 5 هفتگی به 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی نیاز دارد. بلدرچین ویژگی های خاصی دارد. از جمله رشد سریع و بلوغ زودرس، تولید تخم بالا، کوتاه شدن طول دوره پرورش، بالا بودن تراکم پرورش در واحد سطح، حساسیت کم نسبت به بعضی از بیماریهای طیور، قیمت بالای تولیدات گوشت و تخم و بخصوص بازگشت سریع سرمایه سبب شده است تا بلدرچین به عنوان یک پرنده مطلوب نزد پرورش دهندگان تلقی شود و با توجه به بلوغ جنسی سریع در حدود 50-40 روزگی بلدرچین ماده در پیک تولید است، در همین راستا صالح کاشمر اقدام به تولید دو نوع خوراک آماده بلدرچین نموده است.
 
احتیاجات غذایی پرواری تخمگذار
 انرژی قابل متابولیسم (کالری-کیلوگرم) 2920 2820
پروتئین خام 22-23% 18-19%
فیبر خام 3/3% 3/5%
کلسیم 1/01% 3/3%
فسفر قابل دسترس 0/5% 0/45%
سدیم 0/2% 0/18%
متیونین 0/5-0/55% 0/45%
لیزین 1/3-1/4 % 1/1-1/2%