دانه سویای پر چرب اکسترود شده ( فول فت سویا)

جهت فراوری دانه خام سویا از روش های مختلفی از قبیل برشته کردن ، میکرونیزاسیون ، اکسپند کردن ، پلت کردن و اکسترود کردن خشک و مرطوب و ..... استفاده می شود ، که هر کدام از این روش های ذکرشده تاثیر متفاوتی بر ارزش غذایی سویا دارند، در این میان پخت اکستروژنی که از جمله فرایندهای High temperature& Short time بوده که در دمای 160-150 درجه سانتیگراد و به مدت 20-15 ثانیه صورت می گیرد و حاصل این فراوری تولید سویای پرچرب است، طی فرایند عوامل ضد تغذیه ای سویا تا 85% کاهش می‌یابد . همچنین دانه سویا حاوی مقدار زیادی روغن است که برای حیوانات قابل استفاده نیست که طی اکسترود شدن روغن به فضای بین سلولی تراوش می‌کند و علاوه بر افزایش تراکم انرژی مقدار زیادی ویتامین E در اختیار حیوان قرار می‌گیرد . روغن سویا حاوی سطح بالایی از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع W3 وW6 است.
 
آنالیز شیمیایی فوت فت سویا
اجزاء درصد اجزاء  درصد
ماده خشک 92/9  سدیم  0.05 
پروتئین خام 37-38  لیزین 2.4
چربی خام 18-20  متیونین 0.54
خاکستر خام 5/9  ترنونین 1.5
انرژی قابل متابولیسم برای طیور (کیلوکالری/کیلوگرم) 3800-4000  متیونین+ سیستین 1.09
انرژی قابل متابولیسم برای دام (مگاکالری/کیلوگرم) 2/1-2/2  ویتامین A (IU/KG)  3200
کلسیم 0/26  ویتامین E (mg/KG) 10
 فسفر 0.5 اسید لینولئیک 9
 پتاسیم 1.65 NDF 12.9
   ADF 7.2