کنسانتره اسب

 صالح کاشمر اقدام به تولید انواع کنستانتره پلت اسب برای باشگاه های سوارکاری در کشور با آنالیز اختصاصی زیر نموده است.
 
آنالیز کنسانتره اسب
انرژی قابل هضم Mcl/kg 3/6
پروتئین قابل هضم12%
چربی 9%
فیبر (الیاف) 8%