افتتاحیه نیروگاه خورشیدی 200 کیلو واتی پیشرو صالح کاشمر با حضور محترم معاون وزیر نیرو(1400/2/29)

افتتاحیه نیروگاه خورشیدی 200 کیلو واتی پیشرو صالح کاشمر با حضور محترم مهندس کمانی معاون وزیر نیرو و همراهان محترم از تهران مشهد و کاشمر و فرماندار محترم شهرستان کاشمر

1400/2/29