💥بسته بندی جدید محصولات پروتئینی پرطلایی با تکنولوژی جدید (اردیبهشت ماه 1401)

💥بسته بندی جدید محصولات پروتئینی پرطلایی 
با تکنولوژی جدید 

مزایای استفاده از این دستگاه : 
✨افزایش ماندگاری محصول : در دستگاه سیل وکیوم با ایجاد خلا، هوای داخل بسته خارج شده و با تزریق گاز های نگهدارنده به داخل شرایط حفظ و نگه داری، ماندگاری طعم، رنگ ، شکل و تازگی مواد درون بسته ایجاد می شود.

✨جلوگیری از کپک زدن و بوگرفتن محصول: افزایش زمان ماندگاری این عمل سبب کاهش اکسیده شدن کپک زدن و بو گرفتن محصول در داخل ظرف می شود.

✨شست و شوی اتومات : این دستگاه به صورت کاملا اتوماتیک عمل می کند و دارای بدنه تماما استیل می باشد که از نظر شستشو و رعایت بهداشت دارای برتری نسبت به روشهای سنتی بسته بندی استکشتار ، فرآوری و بسته بندی در کشتارگاه صنعتی طیور خادم الرضا وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیشروصالح کاشمر

اردیبهشت ماه 1401