اهدای لوح تقدیر به جناب آقای مهندس سعید صالحی (1400/9/17)

اهدای لوح تقدیر به جناب آقای مهندس صالحی در مراسم تجلیل از پدران و فرزندان کارآفرینان برتر صنعت در استان خراسان رضوی 
در محل نمایشگاه بین المللی مشهد
 چهارشنبه 17آذر1400