افتتاح مرکز جمع آوری شیر صالح در شهرستان بردسکن(1400/11/17)

افتتاح مرکز جمع آوری شیر صالح در شهرستان بردسکن به مناسبت دهه فجر
امروز یکشنبه 1400/11/17 ساعت 10 صبح با حضور فرماندار محترم شهرستان بردسکن و دیگر مسئولین محترم شهرستان